Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 28 de Mayo de 2013

Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201300229/4/R6.

Datum uitspraak: 28 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de stichting Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, gevestigd te Hoevelaken, gemeente Nijkerk,

verzoekster,

en

de minister van Infrastructuur en Milieu,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 14 november 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 9, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding het wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht - Amersfoort (hierna: het wegaanpassingsbesluit) vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer de stichting beroep ingesteld.

De stichting heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 23 mei 2013, waar de stichting, vertegenwoordigd door R.T. Wesselingh, en de minister, vertegenwoordigd door mr. M. de Hoop, mr. M.J. Monninkhof, drs. P.A.J. Hol, ing. F. de Kock, ing. R.B. Blokland en H.V. Topper MSc, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het wegaanpassingsbesluit voorziet in de uitbreiding van de autosnelweg A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken op het traject Utrecht - Leusden-Zuid, het realiseren van plusstroken en weefstroken op het traject Leusden-Zuid - Hoevelaken in beide richtingen en een verbreding van de verbindingsboog van de A28 Zuid naar de A1 Oost van 1 naar 2 rijstroken. De overige maatregelen betreffen in hoofdzaak het aanpassen van viaducten en overige kunstwerken.

3. Op 12 april 2013 heeft de Afdeling de bodemprocedure op zitting behandeld in afwachting van de uitspraak in deze procedure heeft de stichting de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

4. Het verzoek van de stichting strekt ertoe dat bij wijze van voorlopige voorziening wordt bepaald dat de minister, hangende het beroep, geen uitvoering geeft aan het wegaanpassingsbesluit, voor zover artikel 1, derde lid, aanhef onder b, van dat besluit voorziet tot opheffing van de bestaande parallelrijbaan tussen 44,94 km en 44,99 km op het wegvak A1 knooppunt Hoevelaken - Apeldoorn. Dit betekent dat door die opheffing verkeer komende vanuit de richting Amsterdam (A1) en Zwolle (A28) geen gebruik meer kan maken van de afrit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT