Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Nederland, Voorzieningenrechter, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling bestuursrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer: AWB LEE 13/1141

uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 juni 2013 in de zaak tussen

[naam],

wonende te [woonplaats],

verzoeker (hierna: [X]),

gemachtigde: mr. W.J. Dammingh, werkzaam bij de Nederlandse Politie Bond te Woerden,

en

de korpschef van politie,

verweerder (hierna: de korpschef),

gemachtigde: mr. A. Niks, werkzaam bij de politie.

Procesverloop

Op 1 september 2010 is [X] voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011 in tijdelijke dienst aangesteld bij de politie in de functie van Gebruiksondersteuner (lokale ondersteuner), op basis van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Met ingang van 1 september 2011 is deze aanstelling op dezelfde basis verlengd tot en met 31 december 2011. Vervolgens is de aanstelling nog eens verlengd tot en met 31 december 2012.

Op 30 juli 2012 heeft [X] de korpschef verzocht hem met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in vaste dienst aan te stellen. Bij besluit van 12 september 2012 heeft de korpschef dit verzoek afgewezen. Bij besluit op bezwaar van 12 maart 2013 heeft de korpschef het primaire besluit gehandhaafd.

[X] heeft tegen het besluit op bezwaar van 12 maart 2013 op 20 maart 2013 beroep ingesteld bij de rechtbank. Dit beroep is geregistreerd onder AWB LEE 13/1142.

Bij e-mailbericht van 20 maart 2013 heeft H. Schut, teamleider P&O, mr. Dammingh meegedeeld dat het verzoek om lopende de beroepsprocedure de openstaande vacature van lokale ondersteuner open te houden, niet zal worden ingewilligd.

Tegen deze beslissing, die is genomen namens de korpschef, heeft [X] op 20 maart 2013 bezwaar gemaakt bij de korpschef. Tevens heeft [X] zich op 20 maart 2013 tot de voorzieningenrechter gewend met het verzoek om de korpschef op te dragen dat de vacature van lokale ondersteuner wordt opengehouden totdat is beslist op het beroep. Het verzoek is geregistreerd onder nummer AWB LEE 13/1141.

Het verzoek is ter zitting behandeld op 15 mei 2013, waarbij [X] in persoon is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde, en de korpschef zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. Bij uitspraak van eveneens 5 juni 2013 heeft de rechtbank uitspraak gedaan op het beroep. De voorzieningenrechter verwijst partijen naar deze uitspraak.

  2. De voorzieningenrechter begrijpt dat [X] met het onderhavige verzoek, maar ook met het beroep, wenst te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT