Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 10 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825436-12

Datum uitspraak: 10 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1968],

wonende te [adres],

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 23 november 2012, 18 januari 2013, 8 februari 2013, 19 april 2013, 24 mei 2013 en 27 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 29 oktober 2012.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 24 en 27 mei 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2012 tot en met 28 augustus

  2012 tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, te Mill

  en/of Luyksgestel, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

  (telkens) ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s)

  voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven,

  met dat opzet die [slachtoffer]

  - met behulp van een (elektrisch) nietapparaat een nietje in zijn

  hoofd/schedel heeft/hebben geschoten; en/of

  - (een) (span)band(en) en/of (een) kabel(s) om zijn hals heeft/hebben

  aangebracht en (vervolgens) aangetrokken/aangespannen (waardoor die [slachtoffer]

  in ademnood is gekomen);

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

  (artikel 287 jo 45 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)

  en/of

  hij in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 28 augustus 2012

  tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans en/of (tevens) alleen,

  te Eindhoven en/of Veldhoven en/of Veghel en/of Bergeijk en/of Valkenswaard

  en/of Mill en/of Luyksgestel en/of (elders) (althans) in Nederland,

  meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte

  en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om [slachtoffer] opzettelijk

  zwaar lichamelijk letsel toe te brengen

  - meermaals, althans eenmaal, met zijn/hun vuist(en)/handen tegen het hoofd

  en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben gestompt/geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, (met geschoeide voet) tegen het hoofd en/of

  lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben getrapt/geschopt; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een mes, althans een scherp voorwerp, in de

  hals en/of een been en/of een arm, en/of elders in/althans het lichaam, van

  die [slachtoffer] heeft/hebben gestoken; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een stok, althans een hard voorwerp, tegen

  het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een deegroller, althans een hard voorwerp,

  tegen het hoofd en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een wielsleutel, althans een hard voorwerp,

  tegen het hoofd en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een balk, althans een hard voorwerp, tegen

  het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een plank (voorzien van spijkers), althans

  een hard voorwerp, tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen;

  en/of

  - een doek op het gezicht van die [slachtoffer] heeft/hebben gelegd en vervolgens

  die doek met water/een vloeistof heeft/hebben overgoten (tengevolge waarvan

  die [slachtoffer] in ademnood kwam); en/of

  - met behulp van een (elektrisch) nietapparaat een nietje in het hoofd/de

  schedel van die [slachtoffer] heeft/hebben geschoten; en/of

  - met behulp van een (elektrisch) nietapparaat de voorhuid van de penis van

  die [slachtoffer] aan een plank heeft/hebben vast geniet en/of (vervolgens) die

  [slachtoffer] heeft/hebben opgedragen daarmee te gaan staan en/of lopen; en/of

  -(een) (span)band(en) en of (een) kabel(s) om de hals van die [slachtoffer]

  heeft/hebben aangebracht en vervolgens heeft/hebben aangetrokken/aangespannen

  (waardoor die [slachtoffer] in ademnood is gekomen); en/of

  - pepperspray/traangas, althans een bijtende/brandende stof, in de ogen,

  althans het gezicht, van die [slachtoffer] heeft/hebben gespoten; en/of

  - een gloeiend(e)/verhitte beitel/schroevendraaier/metalen voorwerp tegen het

  lichaam

  Van die [slachtoffer] heeft/hebben geduwd;

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

  (artikel 302 jo 45 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)

  en/of

  hij in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 28 augustus 2012

  tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans en/of (tevens) alleen,

  te Eindhoven en/of Veldhoven en/of Veghel en/of Bergeijk en/of Valkenswaard

  en/of Mill en/of Luyksgestel en/of (elders) (althans) in Nederland meermalen,

  althans eenmaal, (telkens) opzettelijk [slachtoffer] heeft/hebben

  mishandeld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

  - meermaals, althans eenmaal, met zijn/hun vuist(en)/handen tegen het hoofd

  en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben gestompt/geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, (met geschoeide voet) tegen het hoofd en/of

  lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben getrapt/geschopt; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een mes, althans een scherp voorwerp, in de

  hals en/of een been en/of een arm, en/of elders in/althans het lichaam, van

  die [slachtoffer] heeft/hebben gestoken; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een stok, althans een hard voorwerp, tegen

  het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een deegroller, althans een hard voorwerp,

  tegen het hoofd en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een wielsleutel, althans een hard voorwerp,

  tegen het hoofd en/of lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een balk, althans een hard voorwerp, tegen

  het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen; en/of

  - meermaals, althans eenmaal, met een plank (voorzien van spijkers), althans

  een hard voorwerp, tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geslagen;

  en/of

  - een doek op het gezicht van die [slachtoffer] heeft/hebben gelegd en vervolgens

  die doek met water/een vloeistof heeft/hebben overgoten (tengevolge waarvan

  die [slachtoffer] in ademnood kwam); en/of

  - met behulp van een (elektrisch) nietapparaat een nietje in het hoofd/de

  schedel van die [slachtoffer] heeft/hebben geschoten; en/of

  - met behulp van een (elektrisch) nietapparaat de voorhuid van de penis van

  die [slachtoffer] aan een plank heeft/hebben vast geniet en/of (vervolgens) die

  [slachtoffer] heeft/hebben opgedragen daarmee te gaan staan en/of lopen; en/of

  -(een) (span)band(en) en of (een) kabel(s) om de hals van die [slachtoffer]

  heeft/hebben aangebracht en vervolgens heeft/hebben aangetrokken/aangespannen

  (waardoor die [slachtoffer] in ademnood is gekomen); en/of

  - pepperspray/traangas, althans een bijtende/brandende stof, in de ogen,

  althans het gezicht, van die [slachtoffer] heeft/hebben gespoten; en/of

  - een gloeiend(e)/verhitte beitel/schroevendraaier/metalen voorwerp tegen het

  lichaam

  Van die [slachtoffer] heeft/hebben geduwd;

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

  (artikel 300 jo. 47 van het Wetboek van Strafrecht)

 2. hij in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 28 augustus 2012 te

  Eindhoven en/of Veldhoven en/of Bergeijk en/of Luyksgestel en/of

  Valkenswaard en/of Veghel en/of Mill, en/of elders (althans) in Nederland

  meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander

  of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

  wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft/hebben gedwongen tot het (meermaals) aangaan van een inschuld,

  te weten (telkens) het afsluiten van (een) huurovereenkomst(en) voor panden

  ten behoeve van hennepteelt en/of de

  daaruit voortvloeiende huurpenningen en/of de daaruit voortvloeiende

  aansprakelijkheid, bestaande dat geweld en/of die bedreiging met geweld uit

  het stelselmatig/meermaals (ernstig) mishandelen en/of met de dood bedreigen

  van die [slachtoffer] en/of personen behorende tot zijn familie;

  (artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht)

  en/of

  hij in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 28 augustus 2012 te

  Eindhoven en/of Veldhoven en/of Bergeijk en/of Luyksgestel en/of

  Valkenswaard en/of Veghel en/of Mill en/of elders (althans) in Nederland,

  meermalen, althans eenmaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen

  misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

  althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk

  te bevoordelen door geweld en/of

  bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een of meer

  geldbedragen (van meer dan 10.000 euro), in elk geval van enig goed, geheel of

  ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of

  anderen

  dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), die [slachtoffer] en/of personen

  behorende tot zijn familie stelselmatig/meermaals (ernstig) heeft/hebben

  mishandeld en/of (met de dood) bedreigd , terwijl de uitvoering van dat

  voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (artikel 317 jo. 45 van het Wetboek van Strafrecht)

 3. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 29 augustus 2012

  te Riethoven en/of Veghel en/of Luyksgestel en/of Waalre althans (en/of)

  (elders) in het arrondissement s-Hertogenbosch/Nederland, meermalen, althans

  eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

  alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of

  verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in diverse panden),

  (een) (grote)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT