Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 10 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825435-12

Datum uitspraak: 10 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1986],

wonende te [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 23 november 2012, 18 januari 2013, 8 februari 2013, 19 april 2013, 24 en 27 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 29 oktober 2012.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 24 mei 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

Feit 1

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus

2012 tot en met 28 augustus 2012 te Mill en/of Luyksgestel, in elk geval in

Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een (een) ander(en),

althans alleen, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn

mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven

- (een) (span)band(en) en/of (een) kabel(s) om zijn hals heeft/hebben

aangebracht en (vervolgens) heeft/hebben aangetrokken/dichtgetrokken (waardoor

die [slachtoffer] in ademnood is gekomen),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art. 287 jo 45 en 47 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juli 2012

tot en met 28 augustus 2012 te Mill en/of Luyksgestel, in elk geval in

Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met

(een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter uitvoering van het door

verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om aan een persoon (te

weten [slachtoffer]), (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te

brengen, door genoemde [slachtoffer] opzettelijk

- (een) (span)band(en) en/of (een) kabel(s) om zijn hals aan te brengen en

(vervolgens) aan te trekken/dicht te trekken (waardoor die [slachtoffer] in

ademnood kwam) en/of

- een gloeiende/verhitte schroevendraaier/beitel, althans een (hard) (metalen)

voorwerp, tegen de bil, althans het lichaam, te houden ft/hebben gehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art. 302 jo 45 en 47 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juli 2012

tot en met 28 augustus 2012 te Mill, in elk geval in Nederland, meermalen,

althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en),

althans alleen, (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten

[slachtoffer]),

- meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met geschoeide voet) tegen het

lichaam heeft/hebben getrapt/geschopt en/of

- (een) (span)band(en) en/of (een) kabel(s) om zijn hals heeft/hebben

aangebracht en (vervolgens) heeft/hebben aangetrokken/dichtgetrokken (waardoor

die [slachtoffer] in ademnood is gekomen) en/of

- een gloeiende/verhitte schroevendraaier/beitel, althans een (hard) (metalen)

voorwerp, tegen zijn bil, althans lichaam, heeft/hebben gehouden,

waardoor genoemden [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

te beroven, met dat opzet die [slachtoffer]

(artikel 300 jo 47 Wetboek van Strafrecht)

 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 september

  2011 tot en met 29 augustus 2012 te Veghel en/of althans (elders) in

  Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met

  een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld

  en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig

  heeft gehad (in diverse panden), (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en)

  hennepplant(en) en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer

  dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel

  vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens

  artikel 3a, vijfde lid van die wet;

  (artikel 3 Opiumwet jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht)

 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juni 2012

  tot en met 29 augustus 2012 te Veghel en/of althans (elders) in Nederland,

  meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander

  of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke

  toe-eigening heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid elektriciteit, in elk

  geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 1] en/of

  [benadeelde partij 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

  zijn mededader(s);

  (artikel 310/311 Wetboek van Strafrecht)

 3. Hij in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot en met 28 augustus

  2012 te Veghel en/of Mill en/of een of meer andere plaatsen (althans) in

  Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een

  samenwerkingsverband van een of meer perso(o)n(en) te weten [medeverdachte 1]

  en/of [medeverdachte 2] en/of [verdachte] en/of [slachtoffer] en/of een

  of meer ander(e) perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen

  van misdrijven, te weten:

  -het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

  verspreiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren

  en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) middel(en) als bedoeld in de bij

  de Opiumwet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a,

  vijfde lid, van die wet, terwijl dit betrekking had op een of meer (grote)

  hoeveelhe(i)d(en) hennep en/of

  -de diefstal in vereniging van electriciteit (artikel 310/311 Wetboek van

  Strafrecht) en/of

  -afpersing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT