Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/2576

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eigen Veerdienst Terschelling B.V., te Formerum, eiseres (hierna: EVT)

(gemachtigden: mr. P.W.M. Huisman, advocaat te Amsterdam, en [A], werkzaam in eigen dienst),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

verweerder (hierna: het college)

(gemachtigden: mr. W.R. van der Velde, advocaat te Groningen, en P. de Bos en F. Stiemsma, beiden werkzaam bij de gemeente Terschelling).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terschellinger Stoomboot Maatschappij b.v., te West-Terschelling (hierna: TSM) (gemachtigde: mr. J.M. Neefe, advocaat te Rotterdam).

Procesverloop

Bij besluit van 4 april 2011 heeft het college de ligplaatsvergunningen van EVT voor het motorschip ms. "Willem Barentsz" (hierna: de Willem Barentsz) voor twee locaties in de haven van Terschelling, die op de bij deze uitspraak gevoegde kaart zijn aangeduid als plek 3 (hierna: plek 3) en plek 5 (hierna: plek 5) ingetrokken.

Bij besluit van 14 september 2011 (hierna: het bestreden besluit) heeft het college het bezwaar van EVT tegen het besluit van 4 april 2011 ongegrond verklaard.

EVT heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit.

De rechtbank heeft deze zaak ter behandeling gevoegd met de zaken met de zaaknummers 11/1594, 11/1699, 11/1719, 11/3157 en 11/3218.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

TSM heeft een schriftelijke uiteenzetting over de zaak gegeven.

EVT heeft per brief van 12 september 2012 een aantal (nadere) stukken in het geding gebracht.

Het onderzoek ter zitting in de gevoegde zaken heeft plaatsgevonden op 27 september 2012. EVT heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde [A]. Namens het college is wethouder T. de Jong verschenen, bijgestaan door voornoemde gemachtigden. Namens TSM zijn haar directeuren [directeuren] verschenen, bijgestaan door voornoemde gemachtigde.

Na de behandeling ter zitting heeft de rechtbank deze zaak afgesplitst van de overige voormelde zaken. In de overige zaken zal afzonderlijk van deze zaak uitspraak worden gedaan.

Overwegingen

  1. Het college heeft EVT vergunning verleend voor het innemen van ligplaats met de Willem Barentsz op plek 3. Daarnaast heeft het college EVT vergunning verleend voor het innemen van ligplaats met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT