Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/065108-02

Uitspraakdatum: 12 juni 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 10 december 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 20 juli 2011, met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 15 april 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 mei 2013.

Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de inrichting waar betrokkene verblijft d.d. 20 maart 2013;

- de omtrent betrokkene gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van betrokkene.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van:

- met iemand die de leeftijd van 12 jaren maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam (2x);

- met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd (2x);

- met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen,

terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Het risico op toekomstig seksueel gewelddadig gedrag is hoog bij het wegvallen van het huidig kader. Verblijf binnen een gestructureerde setting met 24-uurs toezicht is het maximaal haalbare indien de libidoremming aanslaat. Mocht het niet lukken betrokkene te bewegen tot deze medicatie, dan is een traject naar long-stay niet uit te sluiten. Gelet op het verleden en gelet op de nog aanwezige antisociale trekken van spanning zoeken als motief voor zijn daden, blijft de drang naar het verbodene, ook het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT