Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 28 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/540478 / KG ZA 13-496 MvW/MB

Vonnis in kort geding van 28 mei 2013

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

TILDA LIMITED,

gevestigd te Rainham, Essex, Verenigd Koninkrijk,

eiseres bij dagvaarding van 26 april 2013,

advocaat mr. F.C. Folmer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[vennootschap 1],

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. S. Singh te Hoofddorp.

Partijen zullen hierna Tilda en [vennootschap 1] worden genoemd.

 1. De procedure

  Ter terechtzitting van 14 mei 2013 heeft Tilda gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [vennootschap 1] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en Tilda heeft haar standpunt toegelicht aan de hand van een overgelegde pleitnota.

  Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

  Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

  aan de zijde van Tilda: mr. Folmer;

  aan de zijde van [vennootschap 1]: [A], mr. Singh en diens kantoorgenoot

  mr. M. Raaijmakers.

 2. De feiten

  2.1. Tilda is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en verkoopt wereldwijd rijstproducten. Haar producten worden met name afgenomen door een van oorsprong Aziatisch publiek. Onder dit publiek is Tilda het bekendste rijstmerk.

  2.2. Eén van de producten van Tilda is de zogenaamde ‘Pure Original Basmati rijst’. In 2008 heeft Tilda voor deze rijst een nieuwe verpakking ontwikkeld en geïntroduceerd, zoals afgebeeld op de in fotokopie aan dit vonnis gehechte bijlage 1 (productie 2 van Tilda). Deze verpakking (hierna ook: de Tilda Verpakking) heeft de volgende kenmerken:

  - rechthoekig van vorm

  - hersluitbare ‘rits’ aan de bovenzijde

  - staalblauwe achtergrond

  - in het midden op de voorkant een T-vormig frame omlijst met een zilveren rand;

  - in het midden van het frame in witte letters de merknaam ‘Tilda’ afgebeeld en daaronder; ‘Legendary Rice, Pure original Basmati’ (het woord original in rood, de overige tekst in wit)

  - daaronder een afbeelding van een Aziatisch ogend (groen) landschap, met een pauw, waarboven blauwe lucht

  - linksboven het frame een zilveromrand rood hartje met daarin de tekst: ‘Love at first taste’

  - omlijsting van de zijkant en onderzijde van het frame met tekeningen in fijne zilverkleurige belijning die het zaaien, oogsten en nuttigen van rijst afbeelden.

  2.3. [vennootschap 1] is een in Amsterdam gevestigde groothandel in Indiase kruiden en voedingsmiddelen. Op het vestigingsadres houdt zij een magazijn met voorraad aan.

  2.4. Begin dit jaar heeft Tilda in het Verenigd Koninkrijk een rijstzak van het merk “Kisaan Gold Traditional Basmati rice” aangetroffen, met op de achterzijde de naam en het adres van [vennootschap 1] in Amsterdam vermeld. Deze verpakking (hierna ook: de Kisaan verpakking) is afgebeeld op de in fotokopie aan dit vonnis gehechte bijlage 2 (productie 4 van Tilda) en heeft de volgende kenmerken:

  - rechthoekig van vorm

  - staalblauwe achtergrond

  - in het midden op de voorzijde een rechthoekig frame met zilveren rand

  - in het frame de merknaam ‘Kisaan’ vermeld in witte letters, met daaronder de tekst ‘Gold Traditional Basmatirice Great taste and aroma, every time’ (de tekst Gold in goudkleurige letters, de overige tekst in wit)

  - daaronder een afbeelding van een groen rijstveld met daarboven een blauwe lucht en weer daaronder een afbeelding van een bord klaargemaakte rijst

  - omlijsting van de zijkanten en de onderkant van het frame met tekeningen in zilverkleurige belijning die het zaaien, oogsten en nuttigen van rijst afbeelden.

  2.5. Op 10 januari 2013 heeft een medewerker van het door Tilda ingeschakelde recherche- en adviesbureau Dörr...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT