Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.128.214

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht C/16/344563 / KG ZA 13-365)

arrest in kort geding van de tweede kamer van 17 juni 2013

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. M.A.R. Schuckink Kool,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kondor Wessels Projecten B.V.,

gevestigd te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

geïntimeerde,

hierna: Kondor Wessels,

advocaat: mr. B.E.J.M. Tomlow.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 7 juni 2013 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, in kort geding heeft gewezen tussen Kondor Wessels als eiseres en ‘zij die verblijven op de onroerende zaak aan de Kanaalweg 59, 3527 KX Utrecht’ als gedaagden, waarvan [appellant] is verschenen.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 [appellant] heeft bij exploot van dagvaarding in spoedappel van 10 juni 2013 Kondor Wessels aangezegd van voornoemd vonnis van 7 juni 2013 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Kondor Wessels voor dit hof.

  2.2 In genoemd exploot heeft [appellant] vier grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, bewijs aangeboden en een productie overgelegd. Hij heeft aangekondigd te zullen vorderen dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, de ontruimingsvordering van Kondor Wessels alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Kondor Wessels in de kosten van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep.

  2.3 [appellant] heeft schriftelijk voor eis geconcludeerd overeenkomstig het hiervoor vermelde exploot.

  2.4 Bij memorie van antwoord heeft Kondor Wessels verweer gevoerd, heeft zij bewijs aangeboden en producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof, bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, het hoger beroep van [appellant] zal verwerpen en het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van [appellant] in de kosten, waaronder de nakosten, van het hoger beroep.

  2.5 Ter zitting van 14 juni 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [appellant] door mr. M.A.R. Schuckink Kool, advocaat te Den Haag en Kondor Wessels door

  mr. B.E.J.M. Tomlow, advocaat te Utrecht. Mr. Schuckink Kool voornoemd heeft voorafgaand aan de zitting aan Kondor Wessels en het hof productie 3 gezonden. Het hof heeft aan mr. Schuckink Kool akte verleend van het in het geding brengen van die productie.

  2.6 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op één dossier.

 3. De vaststaande feiten

  3.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, staan in hoger beroep de navolgende feiten vast:

  3.2 Kondor Wessels is eigenaar van het perceel grond gelegen aan de Kanaalweg 59 te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht R832 (hierna: het perceel).

  3.3 Kondor Wessels heeft het perceel op 22 maart 2002 voor de duur van drie maanden verhuurd aan Aannemersbedrijf Oskam B.V. (hierna: Oskam). De huurovereenkomst is nadien met steeds nieuwe periodes van drie maanden ononderbroken voortgezet.

  3.4 Het perceel is begin april 2013 in gebruik genomen door krakers.

  3.5 Kondor Wessels heeft de krakers op 3 mei 2013 gesommeerd het perceel binnen vier dagen te verlaten. De krakers hebben geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

  3.6 In een brief van 27 mei 2013 heeft [werknemer 1 van de gemeente]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT