Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 21 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.092.265/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 21 mei 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GO ACQUISITION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

EISERES,

advocaat: mr. L.D. Bruining, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

 1. DE GEZAMENLIJKE ONBEKENDE HOUDERS VAN GEWONE AANDELEN IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GAMMA HOLDING N.V., GEVESTIGD TE HELMOND,

  zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

 2. DE GEZAMENLIJKE ONBEKENDE HOUDERS VAN GEWONE PREFERENTE WINSTDELENDE AANDELEN IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GAMMA HOLDING N.V., GEVESTIGD TE HELMOND,

  zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

 3. Theodorus Marinus Maria SWINKELS,

  wonende te Erp,

 4. Helena Emilia Maria LUGT,

  wonende te Founex (Vaud), Zwitserland,

  GEDAAGDEN,

  niet verschenen.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de arresten van 3 april 2012, 11 december 2012 en 18 december 2012 in deze zaak.

  1.2 Bij het arrest van 11 december 2012 heeft de Ondernemingskamer - kort gezegd - in de hoofdzaak een onderzoek door een deskundige bevolen naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding N.V. (hierna: Gamma Holding) en het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 50.000 (exclusief BTW). Bij het arrest van 18 december 2012 heeft de Ondernemingskamer drs. K.W.M. Scheepers te Laren als deskundige aangewezen.

  1.3 De deskundige heeft op 26 maart 2013 zijn rapport met betrekking tot de waarde van de aandelen Gamma Holding ter griffie van de Ondernemingskamer ingediend.

  1.4 Vervolgens heeft eiseres (hierna: Go Acquisition) afgezien van het nemen van een akte na deskundigenbericht en op 9 april 2013 arrest gevraagd.

 6. De gronden van de beslissing

  2.1 Gelet op hetgeen de Ondernemingskamer in het arrest van 11 december 2012 heeft overwogen, kan worden geconcludeerd dat de vordering van Go Acquistion in beginsel voor toewijzing vatbaar is en dat nog slechts de vaststelling van de door haar te betalen prijs voor de over te dragen aandelen Gamma Holding aan de orde is. De Ondernemingskamer heeft daartoe een deskundigenbericht gelast en daarbij overwogen dat de deskundige de aandelen per een zo recent mogelijke, voor de hand liggende datum dient...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT