Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 17 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-004027-12

Uitspraak : 17 juni 2013

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 27 november 2012 in de strafzaak met parketnummer 01-825269-10 tegen:

[VERDACHTE],

geboren te [1984]

wonende [woonplaats].

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte vrijgesproken van – kort gezegd – poging moord (primair), poging zware mishandeling (subsidiair) en bedreiging (meer subsidiair).

De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende verdachte zal veroordelen tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, subsidiair 50 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met een proeftijd van twee jaar en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook als dat het ondergaan van een ambulante behandeling inhoudt

Namens verdachte is bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde.

Vonnis waarvan beroep

Het hof kan zich wel met de vrijspraak verenigen, maar niet met alle onderdelen van de overwegingen van de rechtbank die tot die vrijspraak hebben geleid. Om redenen van leesbaarheid van dit arrest zal het vonnis worden vernietigd en zal het hof een volledig arrest opzetten.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 20 april 2010 te Helmond ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk (en met voorbedachte rade) haar dochter [naam] (geboren [2009]) van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, - met een kinderwagen (met daarin [naam]) perron 2 van het centraal station Helmond is afgelopen (in de richting van Helmond-Oost) en/of - aan het eind van dat perron via een (metalen trap) zich met de kinderwagen (met daarin [naam]) van het perron naar het spoor begeven en/of - (terwijl een trein met aanzienlijke snelheid het station naderde over het spoor behorende bij perron 1) de kinderwagen op de bielzen van spoor 1 gezet, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op of omstreeks 20 april 2010 te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT