Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 3 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

beschikking

__________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.121.775/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 3 mei 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPECTRA VISION B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. R.A.W.J. van Eijck, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  PEBBLESTONE FASHION HOLDING B.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  PEBBLESTONE HOLDING B.V.,

  gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,

  VERWEERSTERS,

  advocaat: mr. O.L.M. Heuts, kantoorhoudende te Amsterdam,

  e n t e g e n

 3. de stichting

  STICHTING FOR CONTINUITY OF THE PEBBLES PARTNER NETWORK,

  gevestigd te Rotterdam,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  VAN DER GRINTEN HOLDING B.V.,

  gevestigd te Hei en Boeicop,

 5. Leonardus Hermanus Maria VAN DER GRINTEN,

  wonende te Rotterdam,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. O.L.M. Heuts, kantoorhoudende te Amsterdam.

 6. Het verloop van het geding

  1.1 Verzoekster zal hierna worden aangeduid als Spectra, verweersters als Fashion Holding en Pebblestone Holding (en verweersters gezamenlijk als de vennootschappen) en belanghebbenden gezamenlijk als Van der Grinten c.s.

  1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar beschikkingen in de zaak met nummer 200.106.714/01 OK van 3 en 7 september 2012, en 13, 18 en 27 december 2012.

  1.3 Bij de beschikking van 3 september 2012 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschappen over de periode vanaf 17 december 2009, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Pebblestone Holding en Fashion Holding en bepaald dat de aandelen in het kapitaal van die vennootschappen ten titel van beheer aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken beheerder zijn overgedragen.

  1.4 Bij de beschikking van 7 september 2012 heeft de Ondernemingskamer mr. F.D. Stibbe aangewezen als onderzoeker, mr. C.F. Mijs aangewezen als bestuurder en mr. J.P.W. Klopper aangewezen als beheerder van aandelen, een en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT