Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/850077-12

Uitspraak d.d.: 18 juni 2013

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

4 juni 2013.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 8 februari 2011, te Ruurlo, in elk geval in Nederland,

(in totaal) (circa) 6.426, althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten één of meerdere (harde schijven van) laptops (merken Acer en/of Dell) en/of een externe harde schijf (merk Iomega) en/of één of meerdere usb-sticks (merken Emtec en/of Integral)) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) een seksuele gedraging waarbij één of meer personen zijn betrokken die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en/of schijnbaar zijn betrokken, (zoals zgn. [naam tekeningen]-tekeningen),

in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een internetpagina (een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst) de toegang heeft verschaft,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n) waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A.

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een lichaam van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp) en/of

B.

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong) en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong) en/of

C.

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van één of meer personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt,

- waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of

- waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van kleding ontdoet/ontdoen en/of

- waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

D.

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht);

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Vaststaande feiten / aanleiding van het onderzoek

Begin februari 2011...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT