Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 13/3283

uitspraak van de voorzieningenrechter van 18 juni 2013 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoekers], te Valkenswaard, verzoekers

(gemachtigde: mr. B.F.J. Bollen),

en

de burgemeester van de gemeente Valkenswaard, verweerder

(gemachtigde: mr. H.G.W. van Heugten).

Procesverloop

Bij besluit van 29 mei 2013 (het bestreden besluit) heeft verweerder op grond van artikel 13b van de Opiumwet besloten de horeca-inrichting op de Markt 28 te Valkenswaard, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie D 3979 (horeca-inrichting), met ingang van 6 juni 2013 voor een periode van zes maanden te sluiten.

Verzoekers hebben tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt.

Voorts hebben verzoekers op 4 juni 2013 de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende het bestreden besluit te schorsen.

Partijen hebben op 4 juni 2013 stukken toegezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 juni 2013. Verzoekers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

 1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  Verzoekers exploiteren de horeca-inrichting. Het gaat om een bar/café en een eetcafé. Vooral in het weekend wordt de inrichting na 23.00 uur gebruikt als uitgaansgelegenheid.

  In de door T.J.J. Houben, afdelingschef bij de politie Valkenswaard-Waalre, op 22 april 2013 opgemaakte bestuurlijke rapportage (bestuurlijke rapportage) staat het volgende:

  “(…)

  Aanleiding

  Op 28 november 2012 werd door de Criminele Inlichtingen Eenheid de volgende informatie verstrekt aan de politie afdeling Valkenswaard-Waalre:

  In café [naam horeca-inrichting] in Valkenswaard wordt gedeald door een aantal jonge dealers die het café bezoeken. Dit met medeweten van (…), de kastelein van het genoemde café.

  De verstrekte informatie kan als betrouwbaar worden aangemerkt.

  Onderzoek

  Op grond van het bovenstaande informatie is nader onderzoek ingesteld. Op bevel van de officier van Justitie zijn er bijzondere opsporingsmiddelen ingezet in café [naam horeca-inrichting]. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in januari 2013 en is afgerond op zaterdag 21 april 2013.

  Bevindingen

  - Uit dit strafrechtelijk onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren:

  (…)

  - Er wordt waargenomen dat er in café [naam horeca-inrichting] verdovende middelen verhandeld worden door bezoekers. De handel vindt plaats op meerdere locaties in het café.

  - Er wordt waargenomen dat er gehandeld wordt in verdovende middelen op de dansvloer, nabij de DJ, een persoon geld geeft aan een ander persoon en daarvoor een “snowseal” krijgt.

  Een snowseal is een gevouwen papieren envelopje waarvan ambtshalve bekend is dat hier cocaïne in verhandeld wordt.

  - Er wordt gezien dat een man op het toilet een snowseal in zijn handen had en vervolgens snuivende geluiden maakte.

  - Er wordt waargenomen dat een man in het toilet een witkleurig poeder opsnoof.

  - Er wordt waargenomen dat er op het herentoilet verdovende middelen verhandeld worden.

  - Tijdens meerdere bezoeken aan het toilet werden diverse personen gezien die een “snowseal” in hun handen hadden en de inhoud opsnoven.

  - Er wordt waargenomen dat meerdere personen opzichtig de binnenzijde van hun neus controleren, kennelijk om te controleren of er resten van cocaïne in zaten. Dit speelt zich af op het herentoilet.

  - Op het herentoilet, in het bijzijn van een medewerker van café [naam horeca-inrichting], herkenbaar aan de bedrijfskleding, worden aan een politieambtenaar verdovende middelen te koop aangeboden in café [naam horeca-inrichting].

  - Op zaterdag 20 april 2013 is er door de politie een controle op grond van de Opiumwet uitgevoerd in café [naam horeca-inrichting]. Het café werd betreden op de dag en datum genoemd omstreeks 00.35 uur. Alle bezoekers, alsmede de personeelsleden van het café, zijn tijdens deze actie gecontroleerd door een verdovende middelen speurhond van de politie. De hond gaf 8 keer een signaal af dat leidde tot een verdenking op grond van de Opiumwet. Deze 8 personen werden aangehouden en overgebracht naar het bureau van politie te Valkenswaard. Van deze 8...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT