Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 4 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer : 200.106.547/02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 4 juni 2013

inzake

 1. Wilfried Johannes Maria BÖHMER,

  wonende te Doetinchem,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  DE WIJNBERGH B.V.,

  gevestigd te Doetinchem,

  VERZOEKERS,

  advocaat: mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag,

  t e g e n

 3. de naamloze vennootschap

  NV AANNEMINGSBEDRIJF BÖHMER DOETINCHEM,

  gevestigd te Doetinchem,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BÖHMER BEHEER B.V.,

  VERWEERSTERS,

  verschenen in persoon,

  e n t e g e n

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  LOOHORST B.V.,

  gevestigd te Doetinchem,

 6. Alphons Gerardus Maria BÖHMER,

  wonende te Doetinchem,

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BOSLIJSTER B.V.,

  gevestigd te Doetinchem,

  4 Egbert Hendrikus Maria BÖHMER,

  wonende te Doetinchem,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen.

 8. Het verloop van het geding

  1.1 Partijen worden hierna als volgt aangeduid:

  - verzoekers afzonderlijk als Wilfried en De Wijnbergh en gezamenlijk als Wilfried c.s.;

  - verweersters als NV en Beheer;

  - belanghebbenden afzonderlijk als Loohorst, Fons, Boslijster en Eddy en gezamenlijk als Loohorst c.s.

  1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 4 en 7 september 2012 in deze zaak. Bij deze beschikkingen heeft de Ondernemingskamer, voor zover thans van belang, een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van NV en Beheer over de periode vanaf 1 januari 2007, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen), mr. W. Bekkers (hierna: mr. Bekkers) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen vooralsnog voor de duur van het geding, Fons en Eddy geschorst als bestuurder van NV en Beheer en W.R. Küh (hierna: Küh) benoemd tot bestuurder van NV en Beheer.

  1.3 Wilfried c.s. hebben bij op 13 mei 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad – zakelijk weergegeven – bij wijze van aanvullende onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

  a. Loohorst c.s. hoofdelijk te bevelen om binnen vijf dagen na...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT