Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/940341-11

Uitspraak d.d.: 18 juni 2013

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum],

adres: [adres].

Raadsman: mr. D.P. Poppe, advocaat te Epe.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

4 juni 2013.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 08 juli 2011 tot en met 20 augustus 2011 te Epe, in ieder geval in Nederland, met [slachtoffer], geboortedatum [geboortedatum], buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, mede bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], te weten

- het brengen van zijn penis in haar vagina en/of haar anus en/of haar mond en/of

- het brengen van een of meer van zijn vingers in haar vagina en/of haar anus en/of

- het betasten van haar borsten en/of

- het zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en/of

- het tongzoenen van/met die [slachtoffer],

terwijl die [slachtoffer] toen de leeftijd van twaalf jaar maar nog niet die van zestien jaren had bereikt;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Vaststaande feiten / aanleiding van het onderzoek

Op zaterdag 20 augustus 2011 omstreeks 03.45 uur werd door de politie een huilend meisje, genaamd [slachtoffer], aangetroffen op de Hoofdstraat te Epe, nabij horecagelegenheid “[naam horecagelegenheid]”. Zij vertelde die nacht anaal te zijn verkracht door [verdachte]. Vervolgens is er in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn een ‘zedenkit’ bij [slachtoffer] afgenomen. Daarbij is geconstateerd dat er bloed uit de anus en vagina kwam en er kleine scheurtjes in de anus zaten. De volgende dag is er door de moeder van de 14-jarige [slachtoffer] aangifte gedaan van verkrachting.

Op maandag 29 augustus 2011 is [verdachte] op bevel van de officier van justitie als verdachte van vermoedelijke overtreding van artikel 242 en 245 van het Wetboek van Strafrecht aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen toegelicht en opgesomd.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte van het hem tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken, nu de tenlastegelegde seksuele handelingen geen ontuchtig karakter hebben, omdat de handelingen die tussen verdachte en aangeefster hebben plaatsgevonden niet in strijd zijn met de sociaal-ethische norm, een en ander zoals verwoord in de overgelegde pleitnota.

Beoordeling door de rechtbank

[slachtoffer] heeft verklaard dat zij op vrijdagavond 19 augustus rond 23.45 uur bij “[naam horecagelegenheid]” in Epe aankwam. Daar kwam zij ook de voor haar bekende [verdachte] tegen. Zij zijn die nacht naar buiten gegaan en hebben getongzoend. Ook heeft [verdachte] aan haar borsten gezeten, heeft hij met zijn vingers aan en in haar anus en vagina gezeten en met zijn penis in haar vagina. [slachtoffer] heeft [verdachte] gepijpt. Later heeft [slachtoffer] verklaard dat zij al een keer eerder met [verdachte] had gezoend en zij hem toen ook had gepijpt.

De verdachte heeft verklaard dat hij op 8 juli 2011 met [slachtoffer] heeft gezoend en dat zij hem toen ook heeft gepijpt. Hij wist op dat moment dat [slachtoffer] 14 jaar oud was. Nadien hebben zij via hun mobiele telefoons contact gehouden. In de nacht van 19 op 20 augustus 2011 kwamen zij elkaar weer tegen, dit keer bij “[naam horecagelegenheid]” in Epe. Tegen 02.30 uur spraken zij elkaar en zijn zij naar buiten gegaan. Zij hebben getongzoend en later heeft de verdachte [slachtoffer] vaginaal gevingerd, heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT