Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/845170-13

Datum uitspraak: 18 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 juni 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 1 mei 2013.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 01 januari 2013 te Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven te beroven, die [slachtoffer 1] met dat opzet één of meermalen (met geschoeide voet) tegen het hoofd heeft geschopt en/of gestompt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (art. 287 Wetboek van Strafrecht);

  (art. 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht);

  subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op of omstreeks 01 januari 2013 te Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet die [slachtoffer 1] een of meermalen (met geschoeide voet) tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geschopt en/of gestompt en/geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (art. 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht);

 2. hij op of omstreeks 01 januari 2013 te Eindhoven met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd op één of meerdere plaatsen, tegen één of meerdere slachtoffers, welk geweld, plaatsen en slachtoffers betrof:

  - aan de Molenstraat (slaan en/of schoppen tegen een onbekend slachtoffer) en/of

  - aan de Oude Stadsgracht en/of op het Stadhuisplein (stompen en/of slaan van

  een onbekend slachtoffer);

  (art. 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht).

  De formele voorvragen.

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

  Het standpunt van de officier van justitie.

  De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat feit 1 primair wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Voor wat betreft de bewijsmiddelen heeft zij kort gezegd verwezen naar de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT