Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Overijssel, 17 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel

Team strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/700413-12

Datum vonnis: 17 juni 2013

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] 1967 in [plaats],

wonende [woonplaats, adres],

volgens eigen opgave verdachte ter terechtzitting,

wonende te [woonplaats, adres] (Duitsland).

 1. Het onderzoek op de terechtzitting

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 2 november 2012, 22 januari 2013 en 3 juni 2013. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Hermelink en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. J. Ruarus, advocaat te Delden, naar voren is gebracht.

  Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de raadsman een brief gezonden aan de rechtbank met het verzoek het onderzoek, gelet op nieuwe informatie, te heropenen. De voorzitter heeft de raadsman bericht dat de inhoud van de brief geen aanleiding geeft de brief bij de beraadslagingen te betrekken.

 2. De tenlastelegging

  De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

  Feit 1: alleen of samen met een ander of anderen, bij meerdere bedrijven goederen heeft

  gekocht terwijl hij niet van plan was deze te betalen, dan wel alleen of samen met een

  ander of anderen hiertoe opdracht en/of feitelijk leiding heeft gegeven.

  Feit 2: alleen of samen met een ander of anderen, diverse (gehuurde) goederen heeft

  verduisterd dan wel, alleen of samen met een ander of anderen, hiertoe opdracht en/of

  feitelijk leiding heeft gegeven.

  Feit 3: als bewaarder, goederen waarop beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken en/of heeft toegelaten dat die goederen werden onttrokken aan dat beslag;

  Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

 3. hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2011 tot en met 31 maart 2012, in de gemeente(n) Enschede en/of Losser en/of te Denekamp in de gemeente Dinkelland, in elk geval in Nederland, en/of te Swiebodzice in Polen,tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s), telkens met voormeld oogmerk, (onder meer) de navolgende goederen -op tijd en plaats daarbij vermeld- gekocht bij/van de na te noemen (rechts)perso(o)n(en), te weten:

  in of omstreeks het tijdvak van 3 november 2011 tot en met 11 januari 2012,

  bij [benadeelde 1] (te [plaats]) en of meer houten kozijnen

  en/of bijbehorende materialen (ter waarde van (ongeveer) 12.108,= euro), (zaak

  1), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 01 november 2011 tot en met 30 december 2011,

  bij [benadeelde 2] (te [plaats]), meermalen althans eenmaal, (in

  totaal) 34, althans een aantal, cv-ketels en/of radiatoren en/of bijbehorend

  materiaal (ter waarde van (ongeveer) 115.000,=, althans, 57.928,= euro), (zaak

  3), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 1 november 2011 tot en met 10 januari 2012,

  bij [benadeelde 3] (te [plaats]), gevelstenen en/of kalkzandstenen

  en/of hout en/althans (andere) bouwmaterialen (ter waarde van (ongeveer)

  27.000,= euro), (zaak 4), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 5 december 2011 tot en met 5 maart 2012, bij

  [benadeelde 4] (te [plaats]), 20, althans een of meer, ruit(en) (ter

  waarde van (ongeveer) 1.892,= euro), (zaak 13), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 1 maart 2011 tot 01 april 2011, bij [benadeelde 5]

  (te [plaats] en/of te [plaats]), rolluiken (ter waarde van (ongeveer)

  10.000,= euro), (zaak 14), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 9 november 2011 tot en met 23 januari 2012,

  bij [benadeelde 6] (te [plaats]), een wateronthardingssysteem (ter waarde van

  (ongeveer) 1.900,= euro), (zaak 17), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 18 januari 2011 tot en met 21 december 2011,

  bij [benadeelde 7] (te [plaats] in Polen), een of meer kozijnen (ter

  waarde van (ongeveer) 14.478,= euro, althans enig geldbedrag), (zaak 19);

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

  [bedrijf verdachte 1] en/of [bedrijf verdachte 2] op een of meer verschillende

  tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2011 tot en met 31 maart

  2012, in de gemeente(n) Enschede en/of Losser en/of te Denekamp in de gemeente

  Dinkelland, in elk geval in Nederland, en/of te Swiebodzice in Polen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft/hebben gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren,

  hebbende verdachte(n) en/of zijn/hun mededader(s), telkens met voormeld

  oogmerk, (onder meer) de navolgende goederen -op tijd en plaats daarbij

  vermeld- gekocht bij/van de na te noemen (rechts)perso(o)n(en),

  te weten:

  in of omstreeks het tijdvak van 3 november 2011 tot en met 11 januari 2012,

  bij [benadeelde 1] (te [plaats]) en of meer houten kozijnen

  en/of bijbehorende materialen (ter waarde van (ongeveer) 12.108,= euro), (zaak

  1), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 01 november 2011 tot en met 30 december 2011,

  bij [benadeelde 2] (te [plaats]), meermalen althans eenmaal, (in

  totaal) 34, althans een aantal, cv-ketels en/of radiatoren en/of bijbehorend

  materiaal (ter waarde van (ongeveer) 115.000,=, althans, 57.928,= euro), (zaak

  3), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 1 november 2011 tot en met 10 januari 2012,

  bij [benadeelde 3] (te [plaats]), gevelstenen en/of kalkzandstenen

  en/of hout en/althans (andere) bouwmaterialen (ter waarde van (ongeveer)

  27.000,= euro), (zaak 4), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 5 december 2011 tot en met 5 maart 2012, bij

  [benadeelde 4] (te [plaats]), 20, althans een of meer, ruit(en) (ter

  waarde van (ongeveer) 1.892,= euro), (zaak 13), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 1 maart 2011 tot 01 april 2011, bij [benadeelde 5]

  (te [plaats] en/of te [plaats]), rolluiken (ter waarde van (ongeveer)

  10.000,= euro), (zaak 14), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 9 november 2011 tot en met 23 januari 2012,

  bij [benadeelde 6] (te [plaats]), een wateronthardingssysteem (ter waarde van

  (ongeveer) 1.900,= euro), (zaak 17), en/of

  in of omstreeks het tijdvak van 18 januari 2011 tot en met 21 december 2011,

  bij [benadeelde 7] (te [plaats] in Polen), een of meer kozijnen (ter

  waarde van (ongeveer) 14.478,= euro, althans enig geldbedrag), (zaak 19);

  tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of

  een ander, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke

  gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of een

  ander, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven;

 4. hij in of omstreeks het tijdvak van 17 maart 2011 tot en met 20 januari 2012,

  in de gemeente Almelo en/of Enschede en/althans (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  opzettelijk,

  - een of meer, rolsteiger(s), een of meer, valbeveiliging(en) en/of een of

  meer, veiligheidsharnas(sen) en/of een of meer uitwijk/dakkapelsteiger(s),

  (zaak 8), en/of

  - een steenzaagmachine en/of een diamantblad en/of een telescoop/afkortzaag

  en/of een of meer zaagbladen, (zaak 9), en/of

  - een heftruck en/of een pallettruck en/of een of meer petroleumkachels en/of

  een zaagtafel en/of een veiligheidsstofzuiger en/of een

  handdiamantmuursleuvenzaag en/of een boormachine en/of een pneumatische

  bradtacker en/of een compressor, (zaak 10),

  in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8] (zaak 8), [benadeelde 9] (zaak 9) en/of aan [benadeelde 10] (zaak

  10), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

  mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan

  door misdrijf, te weten (telkens) door middel van (een) huurovereenkomst(en),

  onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

  [bedrijf verdachte 1] en/of [bedrijf verdachte 2] in of omstreeks het tijdvak van 17

  maart 2011 tot en met 20 januari 2012, in de gemeente Almelo en/of Enschede

  en/althans (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  opzettelijk,

  - een of meer, rolsteiger(s), een of meer, valbeveiliging(en) en/of een of

  meer, veiligheidsharnas(sen) en/of een of meer uitwijk/dakkapelsteiger(s),

  (zaak 8), en/of

  - een steenzaagmachine en/of een diamantblad en/of een telescoop/afkortzaag

  en/of een of meer zaagbladen, (zaak 9), en/of

  - een heftruck en/of een pallettruck en/of een of meer petroleumkachels en/of

  een zaagtafel en/of een veiligheidsstofzuiger en/of een

  handdiamantmuursleuvenzaag en/of een boormachine en/of een pneumatische

  bradtacker en/of een compressor, (zaak 10),

  in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8] (zaak 8), [benadeelde 9](zaak 9) en/of aan [benadeelde 10] (zaak

  10), in elk geval aan een ander of anderen dan aan [bedrijf verdachte 1] en/of

  [bedrijf verdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, welk(e) goed(eren)

  [bedrijf verdachte 1] en/of [bedrijf verdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) anders

  dan door misdrijf, te weten (telkens) door middel van (een)

  huurovereenkomst(en), onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich

  heeft/hebben toegeëigend,

  tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of

  een ander, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke

  gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of een

  ander, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven;

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT