Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 17 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/708002-12

Datum uitspraak: 17 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1986] in [plaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres], [postcode] in [plaats].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 oktober 2012, 17 oktober 2012, 14 mei 2013, 21 mei 2013, 27 mei 2013 en 3 juni 2013.

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

  mr. J.F. de Boer en van wat verdachte en zijn raadsraadsvrouw, mr. P. van der Geest,

  naar voren hebben gebracht.

 2. Tenlastelegging

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 3. hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [persoon 1], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [persoon 1], te dwingen iets doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  - die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als

  zij haar zus nog wilde zien en/of

  - die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

  - die [persoon 1] gedreigd te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

  - die [persoon 1] laten bellen met [Y] en/of die [persoon 1] tegen de leiding van [Y] laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin ([persoon 2]) in [plaats] zou doorbrengen en/of

  - die [persoon 1] in die woning vastgehouden en/of

  - die [persoon 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende

  sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

  - die [persoon 1] vrijgelaten en/of

  - die [persoon 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [nummer 1]) en/of

  - die [persoon 1] medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte, althans is hierbij medeplichtig geweest;

  Subsidiair:

  hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [persoon 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s)

  - die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als

  zij haar zus nog wilde zien en/of

  - die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

  - die [persoon 1] dreigde te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

  - die [persoon 1] laten bellen met [Y] en/of die [persoon 1] tegen de leiding van [Y] laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin ([persoon 2]) in [plaats] zou doorbrengen en/of

  - die [persoon 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

  - die [persoon 1] in die woning vastgehouden en/of

  - die [persoon 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende

  sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

  - die [persoon 1] vrijgelaten en/of

  - die [persoon 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [nummer 1]) en/of

  - die [persoon 1] heeft medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou

  worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte althans is hierbij medeplichtig geweest;

 4. hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [persoon 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

  mededader(s) opzettelijk dreigend

  - die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als

  zij haar zus nog wilde zien en/of

  - die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of dolken en/of een mes

  op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

  - gedreigd die [persoon 1] een of meermalen te slaan met een vuist met ijzeren ring

  om de vinger en/of

  - die [persoon 1] gezegd dat zij in een bak met zuur gelegd zou worden en/of

  - bij die [persoon 1] een brandende sigaret op haar clitoris bevestigd en/of

  vastgemaakt;

  - die [persoon 1] (over de telefoon) heeft gezegd: "het is niet fatsoenlijk wat je

  gedaan hebt, als ik jou zie ik weet het niet, maar ik breek je benen.", althans is hierbij medeplichtig geweest;

 5. hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 9 december 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mondeling en/of door gebaren en/of bij geschrift of afbeelding zich jegens [persoon 1] heeft geuit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar (een) verklaring(en) af te leggen te beïnvloeden, immers heeft hij, verdachte (nadat die [persoon 1] aangifte had gedaan van mensenhandel tegen verdachten en/of zijn mededader(s)):

  - die [persoon 1] dat zij mee moest lopen en/of in de auto...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT