Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 17 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/708135-11

Datum uitspraak: 17 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1990],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres], [postcode] in [plaats].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 oktober 2012, 17 oktober 2012, 14 mei 2013, 21 mei 2013, 23 mei 2013 en 3 juni 2013.

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.F. de Boer en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. M.A.C. van Vuuren, naar voren hebben gebracht.

 2. Tenlastelegging

  Aan verdachte is na de wijziging van de tenlastelegging op de terechtzitting van

  11 oktober 2012 het volgende ten laste gelegd:i

 3. hij in of omstreeks de periode van 1 november 2010 tot en met 7 oktober 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, een ander of anderen te weten [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen,

  door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

  heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen,

  en/of

  die [persoon 1] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

  en/of

  met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [persoon 1] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

  en/of

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen

  en/of

  die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft gedwongen en/of bewogen hem, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen met of voor een derde,

  bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die één of meer andere feitelijkheden en/of die dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of die misleiding en/of dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of dat misbruik van een kwetsbare positie en/of dat werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten en/of opnemen en/of dat

  dwingen en/of bewegen en/of dat handelingen ondernemen en/of dat voordeel trekken (telkens) hierin dat hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  (ten aanzien van [persoon 1])

 4. die [persoon 1] heeft gehuisvest (in Hilversum en/of Huizen) en/of

 5. één of meermalen een prostitutiekamer voor die [persoon 1] heeft geregeld

  en/of heeft/hebben betaald en/of

 6. die [persoon 1] (meermalen) onder druk heeft gezet en/of er (zodoende) toe

  heeft aangezet en/of heeft gebracht om in de prostitutie te werken door haar

  een schuld bij hem, verdachte en/of zijn mededader(s) te laten opbouwen en/of

 7. dagelijks alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [persoon 1] heeft afgepakt en/of afgenomen

  en/of door die [persoon 1] aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) heeft

  laten afstaan en/of

 8. de minimale dagopbrengsten van die [persoon 1] heeft bepaald (minimaal

  1000 euro doordeweeks en/of minimaal 1500 euro in het weekend) en/of

 9. die [persoon 1] (meermalen) van haar werkplek naar huis heeft gebracht

  en/of het vervoer van en naar de werkplek heeft geregeld en/of

 10. die [persoon 1] (telkens) tijdens haar prostitutiewerkzaamheden heeft

  gecontroleerd en/of (tijdens diens prostitutiewerkzaamheden) op die [persoon 1]

  heeft gepast en/of

 11. die [persoon 1] heeft/hebben opgedragen (terwijl die [persoon 1]

  prostitutiewerkzaamheden verrichtte) hem, verdachte, en/of zijn mededader(s)

  te sms-en als zij klaar was met een klant en/of

 12. die [persoon 1] één of meermalen heeft vastgebonden aan de polsen en/of

  (vervolgens) het hoofd van die [persoon 1] (langdurig) onder water heeft geduwd

  (omdat zij had aangegeven te willen stoppen met de prostitutiewerkzaamheden) en/of

 13. die [persoon 1] met een mes en/of een pistool heeft bedreigd en/of

 14. die [persoon 1] (meermalen) heeft verkracht en/of

 15. die [persoon 1] (meermalen) heeft gedwongen seks met zijn, verdachtes, vrienden

  te hebben en/of

 16. die [persoon 1] (meermalen) heeft mishandeld door hard in haar borsten en/of

  tepels en/of clitoris te knijpen en/of te bijten en/of haar tegen haar hoofd

  en/of lichaam te slaan en/of haar keel dicht te knijpen en/of haar hoofd tegen

  een wasbak te slaan en/of

 17. gedreigd heeft die [persoon 1] te doden en/of te (laten) verkrachten en/of te mishandelen en/of

 18. die [persoon 1] heeft/hebben voorzien van een telefoon en beltegoed en/of

 19. die [persoon 1] haar auto heeft/hebben laten afstaan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

 20. heeft/hebben geprobeerd die [persoon 1] een tatoeage te laten zetten met verdachtes naam en/of de namen van zijn medeverdachte(n) en/of

 21. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2010 tot en met 7 oktober 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt,

  immers heeft hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in genoemde periode bij wijze van gewoonte, een of meer (contante) geldbedrag(en) en/of voorwerpen, te weten:

  - (telkens) een groot deel van de verdiensten uit de door [persoon 1] en/of één

  of meer andere vrouwen verrichte prostitutiewerkzaamheden,

  verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet terwijl hij (telkens) wist dat die/dat voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit misdrijf/misdrijven;

 22. primair

  hij in of omstreeks de periode van 01 november 2010 tot en met 9 september 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [persoon 1] van het leven te beroven, met dat opzet , tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen de armen van die [persoon 1] (op haar rug) heeft vastgebonden en haar hoofd vervolgens (meermalen) onder water heeft geduwd zodat zij geen lucht meer kreeg;

 23. subsidiair:

  hij in of omstreeks de periode van 01 november 2010 tot en met 9 september 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [persoon 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen , met dat opzet tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededaders de armen van die [persoon 1] (op haar rug) heeft vastgebonden en haar hoofd vervolgens (meermalen) onder water heeft geduwd zodat zij geen lucht meer kreeg, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

 24. meer subsidiair:

  hij in of omstreeks de periode van 01 november 2010 tot en met 9 september 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend de armen van een persoon (te weten [persoon 1]) (op haar rug) heeft vastgebonden en vervolgens het hoofd van die [persoon 1] (meermalen) onder water heeft geduwd zodat die [persoon 1] geen lucht meer kreeg, waardoor voornoemde [persoon 1] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

 25. hij op een op meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2010 tot en met 9 september 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld en/of een (andere) feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of een (andere) feitelijkheid [persoon 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte

  tezamen en in vereniging met zijn mededader(s)

  - zich (telkens) agressief en/of gewelddadig tegenover die [persoon 1] gedragen

  en/of

  - die [persoon 1] (telkens) vastgebonden en/of vastgehouden en/of vast laten houden

  en/of

  - (telkens) een of meermalen zijn, verdachtes, penis in de vagina en/of de

  anus van die [persoon 1] geduwd en/of

  - (telkens) een of meermalen een gasfornuisaansteker en/of een pistool en/of

  een honkbalknuppel en/of een schroevendraaier in de vagina en/of de anus van die [persoon 1] geduwd en/of gestoken en/of

  - (telkens) die [persoon 1] gedwongen hem, verdachte en/of zijn mededader(s) een

  of meermalen te pijpen (tijdens het autorijden);

 26. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2010 tot en met 9 september 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT