Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 19 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummers : 05/900684-12 en 05/800532-13

Datum zittingen : 26 september 2012, 12 december 2012, 27 februari 2013, 17 april 2013 en

05 juni 2013

Datum uitspraak : 19 juni 2013

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaken van

de officier van justitie in het arrondissement Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in HvB [adres]

Raadsman : mr. A.W. Syrier, advocaat te Utrecht.

 1. De inhoud van de tenlastelegging

  Aan verdachte is onder parketnummer 05/900684-12 ten laste gelegd dat:

 2. hij op of omstreeks 20 april 2012 te Nijmegen tezamen en in vereniging met een

  ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

  toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag (van ongeveer 150 EURO) en/of een

  camera (Canon A470) en/of een bankpas (ING), in elk geval enig goed, geheel of

  ten dele toebehorende aan [benadeelde partij1], in elk geval aan een ander of

  anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

  voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met

  geweld tegen die [benadeelde partij1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal

  voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op

  heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk

  te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of

  welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn

  mededader(s) - de voordeur van de woning met kracht heeft/hebben opengeduwd en/of

  - (vervolgens) een hand op de mond van die [benadeelde partij1] heeft/hebben gelegd en/of

  - (vervolgens) een muts, althans een (soortgelijk) gelaatsbedekkend voorwerp over het hoofd van die [benadeelde partij1] heeft/hebben gedaan/getrokken en/of vastgetaped en/of

  - (daarbij) die [benadeelde partij1] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als je je tong beweegt, ga je eraan", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard en/of

  - (vervolgens) de handen van die [benadeelde partij1] op haar rug heeft/hebben vastgetaped en/of

  - (vervolgens) die [benadeelde partij1] naar boven heeft/hebben geduwd en/of op de bovenverdieping op/tegen de grond heeft/hebben geduwd en/of

  - (daarbij) die [benadeelde partij1] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als je een foute pincode geeft, kom ik terug en ga je eraan", althans woorden van een gelijke dreigende strekking of aard;

 3. hij op of omstreeks 20 april 2012 te Nijmegen tezamen en in vereniging met een

  ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

  toe-eigening in/uit een geldautomaat (ING, gelegen in winkelcentrum Dukenburg)

  heeft weggenomen een bedrag van (ongeveer) 1000 EURO en/of in/uit een

  geldautomaat (Rabobank, gelegen in winkelcentrum Dukenburg) heeft weggenomen

  een bedrag van (ongeveer) 250 EURO, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

  toebehorende aan [benadeelde partij1], in elk geval aan een ander of anderen dan

  aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn

  mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

  verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik

  heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (een bij een eerdere

  woningoverval weggenomen pinpas met bijbehorende pincode);

  Aan verdachte is onder parketnummer 05/800532-13 ten laste gelegd dat:

 4. hij op of omstreeks 02 juni 2012 te Ermelo,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkelpand

  (drogisterij Trekpleister) aan de [adres] aldaar heeft weggenomen

  een (grote) hoeveelheid rookwaren en/of scheerartikelen, in elk geval enig

  goed, geheel of ten dele toebehorende aan Trekpleister, in elk geval aan een

  ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte

  en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs

  heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun

  bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of

  inklimming;

 5. hij op of omstreeks 02 juni 2012 te Ermelo,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een

  personenauto (Suzuki Alto, kenteken [x]), in elk geval enig goed, geheel

  of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij2], in elk geval aan een ander of anderen

  dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

 6. Het onderzoek ter terechtzitting

  De zaken zijn laatstelijk op 05 juni 2013 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. A.W. Syrier, advocaat te Utrecht.

  De officier van justitie, mr. A.C.J. Nettenbreijers, heeft gerekwireerd.

  Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

  2a. Geldigheid van de dagvaarding

  Ten aanzien van zaak onder parketnummer 05/800532-13

  Namens de verdachte is aangevoerd dat de dagvaarding ten aanzien van feit 1 partieel nietig is, omdat de officier van justitie heeft nagelaten in de tenlastelegging de feitelijke handelingen op te nemen waaruit de braak, verbreking dan wel inklimming hebben bestaan.

  Het verweer wordt verworpen om de volgende redenen.

  Een dagvaarding met een tenlastelegging waarin louter aan de wet ontleende termen voorkomen is slechts dan nietig indien deze alleen kwalificatieve en niet tevens feitelijke betekenis hebben. Is dat laatste wel het geval dan beantwoordt de dagvaarding aan de eisen van art. 261 Sv.(Vgl. HR 9 februari 1999, NJ 1999, 327)

  Aan de woorden “braak”, “verbreking”en “inklimming” komt voldoende feitelijke betekenis toe en het moet daarom voor de verdachte duidelijk zijn geweest welke concrete feitelijke handelingen daarmee worden bedoeld. De dagvaarding voldoet dus aan de eisen van art. 261 Sv.

 7. De beslissing inzake het bewijs

  Parketnummer 05/900684-12

  De feiten

  Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

  Ten aanzien van feit 1

  Op 20 april 2012 rond 21.50 uur zijn twee of meer personen bij [benadeelde partij1], hierna: de aangeefster, in haar woning in Nijmegen binnengedrongen. De voordeur van de woning werd met kracht opengeduwd en aangeefster voelde dat er een hand op haar mond werd gelegd. Er werd een T-shirt over haar hoofd en gezicht gedaan en vastgemaakt met tape en haar handen werden op haar rug vastgetaped. Zij mocht haar tong niet bewegen, anders zou ze eraan gaan. Op het T-shirt is DNA-materiaal van verdachte is aangetroffen. Ook op de binnenranden van de rol tape is het DNA-materiaal van verdachte aangetroffen. De daders hebben in de woning gezocht en aangeefster verzocht om haar pincode. Als ze een foute pincode zou geven, zou een van de daders terugkomen en zou ze eraan gaan.De daders hebben haar naar boven geduwd, naar de grond gegooid en tegen de grond gehouden. Ze hebben een geldbedrag (150 euro en kleingeld), een camera (Canon A470) en een bankpas van de ING-bank (met de daarbij behorende pincode) weggenomen.

  Ten aanzien van feit 2

  Op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT