Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: 137311 / KG ZA 13-97

Vonnis in kort geding van 5 juni 2013

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  ROOQ B.V.,

  gevestigd te Enschede,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SLASHME B.V.,

  gevestigd te Schalkhaar,

 3. [eiser sub 3],

  wonende te [plaats],

 4. [eiser sub 4],

  wonende te [plaats],

  eisers,

  advocaten mrs. P.J. van der Korst en E.N. de Jong te Amsterdam,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  EQUINIX NETHERLANDS B.V.,

  gevestigd te Amsterdam,

  gedaagde,

  advocaten mrs. R. Schellaars en F.M.A. Potter te Amsterdam.

  Partijen zullen hierna Rooq c.s. (eisers 1 tot en met 4 gezamenlijk) en Equinix genoemd worden.

 5. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van Rooq c.s.

  - de pleitnota van Equinix.

  1.2. Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is - na aanhouding - bepaald op vandaag.

 6. De feiten

  2.1. Op 5 februari 2008 hebben Rooq en Slashme de aandelen in Virtu Secure Webservices B.V. verkocht aan Equinix. Zij hebben daartoe een koopovereenkomst gesloten. [Eiser sub 3] en [eiser sub 4] zijn bestuurder van respectievelijk Rooq en Slashme. Overeengekomen is dat de aankoopprijs bestaat uit een vaste som en een winstafhankelijke component (“Earn-Out”). Een deel van de vaste som, ter hoogte van € 1.000.000,-, heeft Equinix op een derdenrekening gestort en strekt tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Rooq c.s. uit de koopovereenkomst (“Escrow Amount”).

  2.2. Er is kort na het verwerven van de aandelen door Equinix een geschil ontstaan tussen partijen over de (niet-) nakoming van de voor Rooq c.s. uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  2.3. Equinix heeft, na daartoe op 21 maart 2013 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, op en/of rond die datum conservatoire (derden)beslagen laten leggen.

  2.4. De beslagen zijn gelegd ter verzekering van verhaal van een door Equinix op

  Rooq c.s. gepretendeerde vordering van € 8.580.000,-, een en ander zoals nader omschreven in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoire (derden)beslagen van 21 maart 2013.

  2.5. In oktober 2012 heeft bij de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam een kort gedingprocedure tussen partijen plaatsgevonden, waarin Rooq c.s. heeft gevorderd tot vrijgave van de “Escrow Amount”. De vordering is afgewezen.

  2.6. Er is sinds 23 januari 2013 een bodemprocedure tussen partijen aanhangig bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT