Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.052.578/01

arrest van 18 juni 2013

in de zaak van

 1. [Appellant sub 1.],

 2. [Appellante sub 2.],

  beiden wonende te [woonplaats] (België),

  appellanten,

  advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

  tegen

  de coöperatieve Rabobank De Zuidelijke Baronie U.A.,

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  geïntimeerde,

  advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas te 's-Hertogenbosch,

  op het bij exploot van dagvaarding van 2 juni 2009 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda gewezen vonnis van 4 maart 2009 tussen appellanten – [Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.] – als eisers en geïntimeerde – Rabobank – als gedaagde.

 3. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 183171/HA ZA 07-2019)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 4. Het geding in hoger beroep

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding in hoger beroep;

  - de memorie van grieven tevens houdende akte wijziging van (grondslagen van) eis, met producties;

  - de memorie van antwoord met producties;

  - het pleidooi, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd.

  Tijdens het pleidooi hebben [Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.] een (gedeelte van een) geluidsopname van een telefoongesprek, op 10 mei 2006 gevoerd tussen [Appellante sub 2.] en hierna te noemen [(senior) beleggingsadviseur], doen horen.

  Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

 5. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 6. De beoordeling

  4.1Het gaat in deze zaak om het volgende.

  (a)[Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.] zijn sinds 2002 klant bij Rabobank, zowel privé als zakelijk. Beiden hadden een betaalrekening bij Rabobank. Met [Appellant sub 1.] is onder meer een "Overeenkomst Rabobank Beleggersrekening" gesloten (productie 1 bij conclusie van antwoord).

  (b)Namens Rabobank trad [(senior) beleggingsadviseur] op als (senior) beleggingsadviseur voor [Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.].

  (c)Ten aanzien van zowel [Appellant sub 1.] als [Appellante sub 2.] is begin 2003 een "Beleggings Inventarisatie Formulier" opgemaakt door [(senior) beleggingsadviseur] (productie 2 bij conclusie van antwoord). Bij [Appellant sub 1.] is als doelrisicoprofiel vastgelegd "zeer offensief", bij [Appellante sub 2.] "neutraal".

  (d)[Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.] hebben in 2005 de aandelen in hun (voormalige) BV's verkocht aan een derde, daardoor beschikten [Appellant sub 1.] en [Appellante sub 2.] toen over een bedrag van € 700.000 aan liquide middelen.

  (e)Op 23 januari 2006 heeft [(senior) beleggingsadviseur] van zijn e-mail adres bij de bank [e-mailadres bij de bank] een e-mail gestuurd aan [Appellante sub 2.] en [Appellant sub 1.] (productie 12 bij akte d.d. 26 november 2008), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

  "Zoals afgesproken zou ik nog wat laten weten ivm deze interessante obligaties. Ten eerste wil ik graag het volgende noemen wat we hebben doorgekregen van onze mensen uit [vestigingsplaats] ()

  De volgende obligaties zijn aan te raden: ( )

  KORTOM, de volgende punten zou je svp even moeten bekijken:

 7. wat voor bedrag willen jullie (in Euro) investering in deze turkse valuta-obligaties;

 8. hoeveel verschillende obligaties willen jullie hebben in portefeuille?;

 9. wat voor looptijden willen we doen (…)

  Ik zal jullie eventueel vandaag na mijn afspraken (…) bellen en anders morgen in de loop van de dag, zodat we uiterlijk morgen actie kunnen ondernemen.

  Met vriendelijke groeten,

  Rabobank de Zuidelijke Baronie

  [roepnaam] [(senior) beleggingsadviseur]

  (…)"

  (f)Volgens de administratie van de bank was op 24 januari 2006 tussen 16.00 en 17.00 uur aldaar een bespreking gepland tussen [Appellant sub 1.] en [(senior) beleggingsadviseur].

  (g)Blijkens bankafschriften d.d. 25 januari 2006 (productie 2 bij dagvaarding in eerste aanleg) is van de afzonderlijke bankrekeningen bij Rabobank van [Appellante sub 2.] respectievelijk [Appellant sub 1.] door tussenkomst van [(senior) beleggingsadviseur] een bedrag afgeschreven van € 350.000 met als rentedatum 24 januari 2006. De omschrijving daarvan is als volgt:

  GALILEO FUND LTD. EURO C

  Betalingskenm. (…)

  WereldBasis OUR handm. spoed

  NAME OF INVESTOR:

  [volgt naam van [Appellant sub 1.] respectievelijk [Appellante sub 2.], hof]

  Blijkens de administratie van de bank zijn de overboekingen uitgevoerd op 24 januari 2006 om 15.19 uur (productie 5 bij conclusie van dupliek).

  (h)Op 24 januari 2006 is een stuk "voor akkoord" getekend door [Appellant sub 1.], [Appellante sub 2.] en [(senior) beleggingsadviseur] (productie 1 bij dagvaarding in eerste aanleg). Het stuk draagt het logo van de Rabobank en bevat onder meer de volgende tekst:

  "Betreft: "overeenkomst" inzake investering Galileo Fund.

  Tussen: [Appellante sub 2.], [Appellant sub 1.] en [(senior) beleggingsadviseur]

  Datum: 24 januari 2006-01-24

  Beste [roepnaam appellante sub 2.] en [roepnaam appellant sub 1.],

  zoals afgesproken hebben jullie beiden een investering gedaan in het Galileo Hedge Fund Ltd. Voor een bedrag van 350.000 euro.

  Hieronder heb ik een voorstel en natuurlijk is dit geen rechtsgeldige overeenkomst, maar een "gentlemens agreement" tussen ons beiden.

  Het volgende wil ik voorstellen:

  1: de eerste 25% rendement op jaarbasis is 100% voor jezelf;

  2: van het rendement boven de 25% op jaarbasis wil ik een vergoeding vragen van 5% voor [roepnaam...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT