Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 20 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 13/3430

uitspraak van de voorzieningenrechter van 20 juni 2013 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

C1000 Wiegmans Heesch V.O.F., te Heesch, verzoekster

(gemachtigde: mr. M. de Jong),

en

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze, verweerders

(gemachtigden: [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2]).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Evenementen Heesch V.O.F. te Heesch, vergunninghoudster,

(gemachtigden: [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2].)

Procesverloop

Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de burgemeester van de gemeente Bernheze (burgemeester) aan vergunninghoudster onder meer een evenementenvergunning verleend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze (college van B&W) heeft (eveneens) bij besluit van 10 juni een tijdelijke verkeersmaatregel genomen in verband met het organiseren van een muziekevenement op de Schoonstraat in Heesch tijdens de kermis Heesch van 22 tot en met 25 juni 2013. (Deze besluiten zullen hierna ook wel worden aangeduid als bestreden besluiten.)

Verzoekster heeft tegen de bestreden besluiten bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter op 18 juni 2013 verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende dat de bestreden besluiten worden geschorst.

Verweerder heeft op 20 juni 2013 schriftelijk gereageerd op het verzoek.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 juni 2013. Verzoekster is vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], bijgestaan door mr. W.M.H. Weijmans, waarnemend kantoorgenoot van de gemachtigde van verzoekster. Verweerders en vergunninghoudster hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

Overwegingen

  1. De voorzieningenrechter gaat bij de beoordeling van dit verzoek uit van de volgende feiten en omstandigheden.

    Verzoekster exploiteert de supermarkt C1000 aan de Schoonstraat te Heesch. Op donderdag 30 mei 2013 heeft de Vereniging Horeca Heesch verzoekster geïnformeerd over een geplande afsluiting van de doorgaande weg de Schoonstraat te Heesch vanaf zaterdag 22 juni 2013 vanaf 12.00 uur tot woensdag 26 juni 2013 09.00 uur in verband met een te houden muziekevenement tijdens de kermis in Heesch.

    Verzoekster heeft naar aanleiding van die informatie (prematuur) bezwaar gemaakt bij het college van B&W. Naar aanleiding van dit bezwaar hebben verweerders een overleg geïnitieerd tussen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT