Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 5 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 12/32712 (beroep)

AWB 12/32711 (voorlopige voorziening)

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 5 maart 2013 in de zaak tussen

[naam eiseres],

geboren op [geboortedatum], van Colombiaanse en (gestelde) Spaanse nationaliteit,

eiseres, verzoekster,

hierna te noemen eiseres,

(gemachtigde: mr. L. Leenders, advocaat te ‘s-Gravenhage),

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voorheen de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

verweerder,

(gemachtigde: mr. C. Prins, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Procesverloop

Bij besluit van 13 oktober 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder eiseres ongewenst verklaard op grond van artikel 67, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw).

Bij besluit van 18 september 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiseres heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Zij verzoekt de voorzieningenrechter schorsende werking te verlenen aan het primaire besluit.

Verweerder heeft op 7 februari 2013 een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 februari 2013. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De rechtbank betrekt bij de beoordeling de volgende feiten. Eiseres is oorspronkelijk afkomstig uit Colombia. Eiseres en haar echtgenoot wonen sinds 2001 in Spanje op grond van een verblijfsvergunning. Eiseres is op 16 november 2010 door de politierechter te ’s-Gravenhage veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van tachtig uren, subsidiair veertig dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van twee weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Voorts is eiseres op 7 oktober 2003 door de politierechter te Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeëntwintig dagen. Eiseres is op 19 augustus 2011 Nederland ingereisd en vervolgens op 20 augustus 2011 aangehouden. Op 1 september 2011 is door de korpschef van de politiekorps Haaglanden het voorstel gedaan om eiseres ongewenst te verklaren. Eiseres is op 1 september 2011 hieromtrent gehoord. Vervolgens is eiseres op 29 september 2011 uit Nederland verwijderd.

  2. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat het bezwaar van eiseres kennelijk niet-ontvankelijk is omdat eiseres het bezwaarschrift niet binnen de in artikel 69, eerste lid, Vw gestelde termijn heeft ingediend. De beslissing in primo is aangetekend verstuurd naar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT