Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 21 de Junio de 2013

Datum uitspraak21 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

gewezen op het beroep in cassatie van X Limited te Z tegen de uitspraak van de Rechtbank te Breda van 18 oktober 2012, nr. AWB 11/05959, betreffende een aan belanghebbende voor het jaar 2009 opgelegde aanslag in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT