Hoger beroep kort geding van Rechtbank Amsterdam, 2 de Marzo de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Marzo de 2009
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 420471 / KG ZA 09-393 SR/EB

Vonnis in kort geding van 2 maart 2009

in de zaak van

de vereniging

STADGENOOT,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 24 februari 2009,

advocaat mr. E. van der Hoeden te Amsterdam,

tegen

HEN DIE VERBLIJVEN IN DE WONING AAN DE VAN BOSSESTRAAT [nummer] TE AMSTERDAM,

gedaagden,

van wie is verschenen [persoon 1],

advocaat mr. L. Scheffer te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Stadgenoot worden genoemd en de verschenen gedaagde [persoon 1].

 1. De procedure

  1.1. Op de ochtend van de terechtzitting in deze zaak op 2 maart 2009 is tevens de behandeling van twee andere door Stadgenoot aanhangig gemaakte kraakzaken (met nummers 420472 / KG ZA 09-394 en 420469 / KG ZA 09-392) bepaald. Op verzoek van de in deze drie zaken verschenen gedaagden (respectievelijk [persoon 1], [persoon 2] en [persoon 3]) zijn deze zaken gelijktijdig behandeld. Tijdens de behandeling zijn de twee andere kraakzaken op de daarvoor bepaalde tijdstippen uitgeroepen, maar daarvoor hebben zich geen andere gedaagden gemeld dan de hiervoor vermelde.

  1.2. Ter terechtzitting van 2 maart 2009 heeft Stadgenoot gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij mondeling haar eis heeft verminderd als na te melden. [persoon 1] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig – voor zover voor deze zaak relevant – namens Stadgenoot

  [persoon 4], bedrijfsjurist, met mr. Van der Hoeden en aan de zijde van gedaagden [persoon 1] met mr. Scheffer. Tevens was ter zitting aanwezig [persoon 5], medewerker woonfraude in dienst van Stadgenoot. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Tegen de niet verschenen gedaagden is verstek verleend. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is in verkorte vorm vonnis gewezen op 2 maart 2009, met mededeling aan partijen dat de uitwerking van dit vonnis zal volgen op 6 maart 2009. Het onderstaande vormt de uitwerking van het vonnis van

  2 maart 2009.

 2. De feiten

  2.1. Stadgenoot is eigenaresse van het pand Van Bossestraat [nummer] te Amsterdam.

  2.2. Van 9 april 2008 tot en met 4 juni 2008 is de woning aan de Van Bossestraat [nummer] (verder te noemen de woning) tijdelijk verhuurd geweest. Daarna zijn in de woning onderhouds- en mutatiewerkzaamheden uitgevoerd. De aannemer heeft de woning aan Stadgenoot opgeleverd op 16 januari 2009.

  2.3. De notulen van het najaarsoverleg Westerstaatsman (de buurt waaronder de Van Bossestraat valt, vzr.) van 15 oktober 2008 luiden, voor zover relevant:

  “Zij (de gebiedsregisseur van Stadgenoot, vzr.) heeft van Stadgenoten begrepen dat een huis niet langer dan vier maanden te koop staat, exclusief de opknapperiode, maar dit wordt tegengesproken door de bewoners die woningen soms wel anderhalf jaar te koop zien staan, als voorbeeld wordt genoemd Van Bossestraat [nummer] en [nummer].”

  2.4. In een nieuwsbrief van de huurdersvereniging Westerpark is in december 2008 onder de kop “Leegstand...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT