Verstek van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, 18 de Agosto de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Agosto de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/repnr.: 303778 BW VERZ 09-1059 MVH

Uitspraakdatum: 18 augustus 2009

Beschikking opheffing onderbewindstelling

De kantonrechter te Alkmaar;

Gezien het verzoekschrift dat op 23 juli 2009 is ingediend door

[verzoekster], geboren [...] op 29 juni 1985, wonende te [Heerhugowaard]

strekkende tot opheffing van het bij beschikking d.d. 20 januari 2009 door de kantonrechter te Alkmaar, onder repertoirenummer 08-1483 ingestelde bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan verzoekster;

Gezien de schriftelijke reactie ontvangen d.d. 29 juli 2009 van de bewindvoerder

Van Amerongen Bewindvoering B.V., correspondentieadres: postbus 8046, 1802 KA Alkmaar.

Rechthebbende heeft verzocht om beëindiging van het bewind. Dit verzoek wordt gehonoreerd echter niet omdat, zoals rechthebbende beweert, de bewindvoerder haar werk niet goed heeft gedaan. Voldoende is gebleken dat rechthebbende sedert de instelling van het bewind niet bereid is gebleken zich te houden aan de aanwijzingen van de bewindvoerder. Zo heeft zij inkomsten naar haar eigen rekening laten overschrijven in plaats van naar de beheerrekening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT