Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (Stb. 269)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (Stb. 269)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 juni 2011, nr. BJZ2011046959, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Gelet op artikel X van de wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (Stb. 269); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (Stb. 269) treedt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT