Besluit van 16 juni 1998, houdende wijziging van het Besluit van 23 november 1972, tot uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 617) en houdende wijziging van het Besluit van 23 november 1972 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 618)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

367

Besluit van 16 juni 1998, houdende wijziging van het Besluit van 23 november 1972, tot uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 617) en houdende wijziging van het Besluit van 23 november 1972 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 618)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 april 1998, Directie Wetgeving, nr 688925/98/6;

Gelet op de artikelen 2, achtste lid, en 3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 1998, nr. W03.98.0147); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 09 juni 1998, Directie Wetgeving, nr. 699557/98/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 2

van het besluit van 23 november 1972 tot uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 1972, 617)1 komt te luiden:

Artikel 2

Ter uitvoering van artikel 2, achtste lid, der wet worden aangewezen de landen: a. België; b. Bondsrepubliek Duitsland; c. Denemarken, met inbegrip van de Faeröer; d. Finland; e. Frankrijk en Monaco; f. Griekenland; g. Hongarije; h. Ierland;

Staatsblad 1998 367 1

i. Italië, San Marino en Vaticaanstad; j. Luxemburg; k. Noorwegen; l. Oostenrijk; m. Portugal; n. Slovenië o. Slowaakse Republiek p. Spanje; q. Tsjechische Republiek; r. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, het eiland Man en Gibraltar; s. IJsland; t. Zweden; u. Zwitserland en Liechtenstein.

ARTIKEL II
Artikel 1

van het besluit van 23 november 1972 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen) (Stb. 1972, 618)2 komt te luiden:

Artikel 1

Ter uitvoering van artikel 3, derde lid, en 3a, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) worden als landen aangewezen: a. België; b. Bondsrepubliek Duitsland; c. Denemarken, met inbegrip van de Faeröer; d. Finland; e. Frankrijk en Monaco; f. Griekenland; g. Hongarije; h. Ierland; i. Italië, San Marino en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT