Besluit aanwijzing meldkamers

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 juli 2020, houdende aanwijzing van de locaties en de werkgebieden van de meldkamers, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012 (Besluit aanwijzing meldkamers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 juni 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken; nr. 2952148; Gelet op het artikel 25a, tweede lid, van de Politiewet 2012;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2020, no. W16.20.0206/II); Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie en Veiligheid van 14 juli 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken; nr. 2967650; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande meldkamers hebben als locatie de achter die meldkamer vermelde gemeente, en als werkgebied de daarachter vermelde regio of regio’s uit de bijlage, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s:

 1. Noord-Nederland

  Drachten

  Groningen, Fryslân, Drenthe;

 2. Oost-Nederland

  Apeldoorn

  IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid;

 3. Midden-Nederland

  Hilversum

  Utrecht, Flevoland, Gooi en Vechtstreek;

 4. Noord-Holland

  Haarlem

  Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland;

 5. Amsterdam

  Amsterdam

  Amsterdam-Amstelland;

 6. Den Haag

  Den Haag

  Haaglanden, Hollands Midden;

 7. Rotterdam

  Rotterdam

  Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid;

 8. Zeeland-West-Brabant

  Bergen op Zoom

  Zeeland, Midden- en West-Brabant;

 9. Oost-Brabant

  Den Bosch

  Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost;

 10. Limburg

  Maastricht

  Limburg-Noord, Limburg-Zuid.

Artikel 2
 1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder b, wordt tot het moment dat de meldkamerfunctie voor het aangewezen werkgebied van de meldkamer Oost-Nederland wordt uitgevoerd op de meldkamer in Apeldoorn, de meldkamerfunctie in dat gebied uitgevoerd op een of meer van de meldkamers die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in dat gebied gevestigd en operationeel zijn. 2. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder c, wordt tot het moment dat de meldkamerfunctie voor het aangewezen werkgebied van de meldkamer Midden-Nederland wordt uitgevoerd op de meldkamer in Hilversum, de meldkamerfunctie in dat gebied uitgevoerd op een of meer van de meldkamers die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in dat gebied gevestigd en operationeel zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT