Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties

Besluit van 11 mei 2023, houdende aanwijzing van de open informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS voor websites en webapplicaties van bestuursorganen (Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties)

VERBETERING

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 maart 2020, nr. 2020000610

Op de voordracht van de Staatssecretaris...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT