Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties

Besluit van 11 mei 2023, houdende aanwijzing van de open informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS voor websites en webapplicaties van bestuursorganen (Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties)

VERBETERING

Verbeterblad 197-n1 moet worden gelezen als 179-n1

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 maart 2020, nr. 2020000610;

Moet worden gelezen als:

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 maart 2020, nr. 2020-0000110583;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT