Besluit van 1 april 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 februari 2020 tot wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 1 april 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 februari 2020 tot wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 25 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/39544, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van de Wet van 5 februari 2020 tot wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 5 februari 2020 tot wijzing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT