Besluit van 1 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 1 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 augustus 2020, 2020-0000138102, directie Financiële Markten; Gelet op artikel III van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en artikel 13 van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens en het Besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT