Besluit van 10 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 10 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 4 juni 2020, nr. BS2020010552, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving; Gelet op artikel 8 van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet defensiematerieelbegrotingsfonds treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel 5, derde lid.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT