Besluit van 10 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rijden onder invloed BES

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 10 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rijden onder invloed BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 4 juni 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2921252; Gelet op artikel 15 van het Besluit rijden onder invloed BES;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit rijden onder invloed BES treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT