Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 juli 2018, 2018-0000117116, directie Financiële Markten; Gelet op artikel VII van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 11 juli 2018 Willem-Alexander De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT