Besluit van 11 juli 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 juli 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2018, nr. 2018-0000605183; Gelet op artikel 11 van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum treedt in werking met ingang van 15 september 2018.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 11 juli 2018 Willem-Alexander De Minister van Binnenlandse Zaken en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT