Besluit van 11 mei 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 mei 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 mei 2020, 2020-0000084269, directie Financiële Markten; Gelet op artikel VI van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel H, onderdeel 2, voor zover het betreft de wijziging van het vierde lid, dat in werking treedt met ingang van 10 juli 2020.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 mei 2020Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de twintigste mei 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. De wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het onderhavige besluit wordt geplaatst. Aangezien de implementatietermijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT