Besluit van 11 september 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 september 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 8 september 2020, nr. IenW/BSK-2020/164091, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel III van het Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het voorliggende koninklijke besluit regelt de inwerkingtreding van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT