Besluit van 12 juli 2018, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro met als thema Schokland die in 2018 worden uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 juli 2018, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro met als thema Schokland die in 2018 worden uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juli 2018, nr. 2018-0000114028, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt met als thema Schokland die worden uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed zijn: a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en profil, verbeeld in een vrije lijntekening, met links het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en het teken van de Muntmeester en langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN»; b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden Schokland, ingelijst door het patroon van de Nederlandse polder, met rechts in het midden de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO», bovenaan in het midden langs de rand het jaartal en langs de rand de tekst «SCHOKLAND NEDERLANDS WERELDERFGOED», met hiertussen icoontjes die de culturele waarden en historie van Schokland representeren. 2. De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS»...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT