Besluit van 12 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 maart 2017, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 maart 2017, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 oktober 2018, nr. 2018-0000177144; Gelet op artikel II van het Besluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Stb. 2017, 168) treedt in werking met ingang van 1 november 2018. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 november 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 november 2018.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT