Besluit van 13 juli 2020, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius

Besluit van 13 juli 2020, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020-0000396883, en handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius vindt plaats op 7 september 2020.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 juli 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de twintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 3

eerste lid, van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius schrijft voor dat er op Sint Eustatius een verkiezing van de leden van de eilandsraad moet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT