Besluit van 13 juli 2020, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Besluit van 13 juli 2020, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2020, Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties, nr. 2020-0000382090; Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, zoals verlengd bij koninklijk besluit van 31 juli 2012, 14 juli 2014, 8 juli 2016 en 12 juli 2018, wordt met twee jaar verlengd.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2020.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 juli 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Sinds 10 oktober 2010 is de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten van kracht. Daarin is geregeld dat in het geval dat Curaçao of Sint Maarten een taak niet of onvoldoende kan uitvoeren, het betreffende land een plan van aanpak voor die taak zal uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen van aanpak is uitgegaan van een termijn van twee jaar. De Amvrb geeft de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit de regeling te verlengen met twee jaar wanneer niet alle plannen binnen de termijn afgerond zijn. Verlenging heeft eerder plaatsgevonden bij koninklijk besluit van 31 juli 2012 (Stb. 2012, 363), 14 juli 2014 (Stb. 2014, 296), 8 juli 2016 (Stb. 2016, 296) en 12 juli 2018 (Stb. 2018, 242). De werkingsduur van de Samenwerkingsregeling was daarmee verlengd tot 10 oktober 2020.

Stand van zaken Sint Maarten

In de werkingsduur van deze Samenwerkingsregeling heeft Sint Maarten drie van de oorspronkelijke vijf plannen van aanpak voor de uitvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT