Besluit van 13 juli 2020, houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met een aanpassing van de evenementenlijst

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 13 juli 2020, houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met een aanpassing van de evenementenlijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 8 juni 2020, nr. WJZ/24672695(10337), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 5.1, eerste lid, en 5.2 van de Mediawet 2008;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2020, nr. W05.20.0182/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2020, nr. WJZ/24900227(10337), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BIJLAGE MEDIABESLUIT 2008

De bijlage, bedoeld in artikel 18 van het Mediabesluit 2008, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel A wordt, onder vernummering van de nummers 2 tot en met 5 tot 3 tot en met 6, een nummer ingevoegd, dat luidt: 2. Voetbal (dames):

Wereldkampioenschap en Europees kampioenschap: de wedstrijden van het Nederlands elftal van het eindtoernooi en de halve finales en finale ongeacht Nederlandse deelname. 2. Onderdeel C, nummer 1, komt te luiden: 1. Paralympische Spelen: a. Zomerspelen (minimumduur verslaggeving: 30 minuten per dag); b. Winterspelen (minimumduur verslaggeving: 15 minuten per dag).

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vierde september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

  1. Aanpassing van de evenementenlijst

    Met dit besluit wordt de bijlage bij artikel 18 (de evenementenlijst) van het Mediabesluit 2008 gewijzigd. De wedstrijden van het Nederlands elftal van het Europees- en Wereldkampioenschappen damesvoetbal, evenals de halve en hele finales ongeacht Nederlandse deelname worden aan de evenementenlijst toegevoegd en de minimumuitzendtijd van de Paralympische Spelen wordt verlengd. De wijzigingen van de evenementenlijst vloeien voort uit de wens van een aantal Tweede Kamerfracties tot een tussentijdse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT