Besluit van 13 mei 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (Stb. 2019,160)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 13 mei 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (Stb. 2019,160)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie d.d. 8 mei 2019, kenmerk BS2019009556;Gelet op artikel IV van de Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT