Besluit van 13 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten

Besluit van 13 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2020, nr. 2020-0000628589 Gelet op artikel 10.3 van het Besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT