Besluit van 13 oktober 2020, houdende de wijziging van het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht in verband met de oprichting van een nieuw Wapen en twee daaronder ressorterende Korpsen, de samenvoeging van drie Regimenten Huzaren en de aanvulling van de prinselijke titel aan de naamvoering van een Regiment Infanterie

Besluit van 13 oktober 2020, houdende de wijziging van het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht in verband met de oprichting van een nieuw Wapen en twee daaronder ressorterende Korpsen, de samenvoeging van drie Regimenten Huzaren en de aanvulling van de prinselijke titel aan de naamvoering van een Regiment Infanterie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 oktober 2020, nr. BS2020019450, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 wordt na «het Wapen van de Verbindingsdienst» ingevoegd «– het Wapen van de Informatiemanoeuvre;». BIn artikel 2, eerste lid, wordt na «het Wapen van de Verbindingsdienst» ingevoegd «, het Wapen van de Informatiemanoeuvre». CArtikel 3 vervalt.DArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel b wordt «Johan Willem Friso;» vervangen door «Prins Johan Willem Friso;». 2. In onderdeel c worden «– Regiment Huzaren Van Sytzama; – Regiment Huzaren Prins Alexander; – Regiment Huzaren Prins van Oranje;» vervangen door «– Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia;». 3. Onder verlettering van onderdeel e tot f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: e. binnen het Wapen van de Informatiemanoeuvre: – Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia; – Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane; EArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «of regiment» vervangen door «, regiment of korps». 2. In het eerste lid onder b wordt «en het Dienstvak van de Lichamelijke Oefening en Sport zijn» vervangen door «is». 3. In het tweede lid wordt «regimenten en korpsen» vervangen door «dienstvakken, regimenten en korpsen»; 4. In het tweede lid wordt «regiment c.q. korps» vervangen door «dienstvak, regiment c.q. korps;» 5. In het tweede lid wordt de bestaande tabel vervangen door

Garderegiment Grenadiers en Jagers

Regiment Grenadiers

7 juli 1829

Regiment Jagers

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

11 januari 1941

Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso

1ste en 9de Regiment Infanterie

28 oktober 1813

Regiment Infanterie Oranje Gelderland

5de en 8ste Regiment Infanterie

28 oktober 1813

Troepenmacht in Suriname

Regiment Limburgse Jagers

2de, 6de en 11de Regiment Infanterie

23...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT