Besluit van 14 januari 2019 nr. 2018001103, houdende inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 januari 2019 nr. 2018001103, houdende inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 januari 2019, kenmerk 3684870; Gelet op artikel III van de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT