Besluit van 14 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 maart 2017, nr. WJZ / 17035048; Gelet op artikel III van het Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 14...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT